SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO

Olen koko elämäni ollut valmis osallistumaan yhteisiin toimiin. Oli sitten kyse urheiluseurasta, koulun toiminnasta, musiikkiharrastuksista tai politiikasta, niin aina on ollut hyvä tehdä vähän enemmän kuin oikeastaan tarvitsisi.

Yli kahdenkymmenen vuoden työ lääkärinä kaikilla terveydenhuollon portailla on tuonut mukanaan varsin syvän näkemyksen suomalaisen sote-järjestelmän hyvistä ja huonoista puolista. Sote-asioiden saattaminen paremmalle tolalle onkin tärkein teemani.

Sosiaali- ja terveydenhuolto kuntoon perusasiat edellä

  • Omalle lääkärille kolmen päivän kuluessa. Lähin lääkäri on paras lääkäri
  • Kaikkien yhteiskunnan rakenteiden pitää tukea terveen elämän valintoja. Ennaltaehkäisevän terveydenhuoltoon panostettava entisestään.
  • Elämän kolhuissa täytyy sosiaalisen tuen olla lähellä, joustavasti ja omatoimisuutta tukien
  • Kannustavat ja kustannustehokkaat järjestelmät ovat ainoa keino järjestää sosiaali- ja terveydenhuolto väestön ikääntyessä.

          Minulla on asiantuntijuuteen perustuvaa uskallusta uudistaa. 

LAPSET & NUORET

Olen mustan vyön karateka, Wadokai 1. dan. Lisäksi olen harjoitellut Okinawan kobudoa, 4. kyu. Vuosien myötä olen valmentanut lapsia ja nuoria Kuopion Karateseurassa ja nähnyt miten tärkeää on saada lasten liikunta ja sosiaalinen tuki paremmalle tolalle, kuin se nykyisessä yltiöyksilöllisessä yhteiskunnassamme on.

Lapset ja nuoret, tulevaisuuden tekijät

  • Turvallinen ja hyvinvoiva lapsuus kantaa koko elämän. Vanhemmuuden tukeminen on lasten ja nuorten parasta turvaa. Lapsilisät, neuvolat, kotihoidon tuki, varhainen puuttuminen, kodin ja koulun yhteistyö, vähävaraisten perheiden tuki
  • Mahdollisuuksien tasa-arvo peruskoulussa ja jatko-opinnoissa on pidettävä itsestäänselvänä osana yhteiskunnan arvomaailmaa ja politiikkaa
  • Lasten ja nuorten liikunta huomion kohteeksi koulujen, urheiluseurojen ja liikuntatilojen aktivoinnilla. Raha ei saa olla esteenä lapsen liikkumiselle. Arkiliikuntakulttuuri syntyy esimerkeistä, ilmapiiristä ja kannustavista olosuhteista.

          Pidetään Suomen tulevaisuuden tekijöistä huolta.

TURVALLISUUS

Suomen turvallisuus on minulle itseisarvo. Turvallisuus kuitenkin usein käsitetään kapea-alaisesti vain armeijan tai poliisin tehtävänä. Suomalainen lintukoto perustuu paljon laajemmalle pohjalle: kansalaisyhteiskunnan hiljaiselle luottamukselle ja yhteishyvän periaatteelle. Arkipäivän turvallisuuden tärkein kivijalka onkin perinteinen suomalainen näkemys kaikkien kansalaisten yhtäläisestä merkityksestä ja mahdollisuuksien tasa-arvosta. Tämän päälle on hyvä rakentaa niin poliisin kuin puolustusvoimienkin työtä.

Turvallisuus syntyy keskinäisestä luottamuksesta

  • Arkipäivän turvallisuuden tunne perustuu yhteisön keskinäiseen luottamukseen
  • turvallisuus on paljon muuta kuin väkivallan uhan puuttumista. Ruokaturvallisuus, luottamus yhteiskunnan tukeen elämän kolhiessa tai sairauden kohdatessa, usko työhön ja työn merkitykseen toimeentulon perustana,
  • yhteiskunnan tehtävä on ylläpitää turvallisuusrakenteita: poliisi, rajavartiolaitos, puolustusvoimat

          Suomen ja suomalaisten turvallisuus on omissa käsissämme.

OTA YHTEYTTÄ!

osoite
Snellmaninkatu 37 70100 KUOPIO
puhelin
+358 40 5028192
sähköposti
antti@anttikivela.fi