2015 joulukuu

07 joulu: Puhe Maaningan Itsenäisyyspäivän juhlassa 6.12.2015

Itsenäisyyspäivän juhla, Maaninkatalo 6.12.2015 Hyvät Itsenäisyyspäivän juhlavieraat Vietämme tänään 98-vuotiaan Suomen Tasavallan itsenäisyyspäivää. Suomen eduskunta hyväksyi senaatin antaman itsenäisyysjulistuksen joulukuun kuudentena 1917. Keskellä maailmansotaa itsenäistynyt uusi valtio oli suurten haasteiden edessä. Kansakunnan yhteinen näkemys tulevaisuudesta puuttui. Vanhan sääty-yhteiskunnan perintö painoi, väestöryhmät eivät tunteneet keskinäistä yhtenäisyyttä. Maaseudun tilattoman väestön asema oli heikko, torpparien maanvuokrasopimukset olivat usein epäselvät ja vuokrarasite suuri. Kaupunkien työläisväestö oli sodan luoman kysynnän seurauksena kokenut elintason nousun, mutta tilanne heikkeni jyrkästi. Elintarvikkeita ei…