Hyvinvointi on perusoikeus

Sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) toimintaperiaatteina pitää olla asiakaslähtöisyys, omaehtoinen hyvinvoinnista huolehtiminen, perusterveydenhuollon kitkaton toiminta, palvelun säilyminen lähellä, sosiaalityön varhainen puuttuminen, yksikanavainen rahoitus ja ennaltaehkäisy. Hyvinvointi kuuluu kaikille.

Potilaan ja asiakkaan näkökulmasta ei suuresti ole sote-keskustelussa puhuttu. Työikäiset tarvitsevat nopean avun akuuttiin ongelmaansa päästäkseen jatkamaan töitään ja normaalia eloaan. Ikä-ihmiset ja kroonisesti sairaat tarvitsevat selkeän hoitosuunnitelman ja pysyvän hoitosuhteen. Perheet tarvitsevat tukea ajoissa eikä ongelmien kasaannuttua.

Kuluvan hallituskauden aikana ei sote-uudistus ole edennyt mihinkään. Maakunnallisiin tuotantorakenteisiin eli käytännössä nykyisiin sairaanhoitopiireihin perustuva malli on se pohja jolta yritetään eteen päin. Tämäkään malli ei näytä nopeasti edistyvän. On ongelmia perustuslain määrämän kuntien itsehallinnon kanssa, rahoituksesta ei ole selkoa, järjestäjän ja tuottajan hallinnossa saattavat olla samat ihmiset tai intressiryhmät jolloin pahimmillaan nurkkakuntaisuus ja osaoptimointi nostavat päätään. Sotea katsotaan organisaatiolähtöisesti perinteisen pyramidiajattelun mukaan: alhaalla on perusterveydenhuolto, ylinnä yliopistosairaala.

Sote-palveluiden ajatusmalli on käännettävä ylösalaisin. Ylimpänä on nähtävä kansalainen joka saattaa jossain elämänvaiheessa olla potilas tai asiakas. Hänellä tulee olla hallussaan kaikki itseään koskeva tieto. Hoidon tai tuen tarpeen ilmaantuessa on lähipalveluna toimivan perusterveydenhuollon tai -sosiaalitoimen oltava välittömästi kansalaisen kaytössä. Lähipalvelun tehtävä on etsiä soten syövereistä oikeita vastauksia ja toimenpiteitä kansalaisen ongelmaan.

Tietojärjestelmät on saatava yhteensopiviksi ja kaikilta osiltaan asiakkaan käyttöön. On hyödynnettävä olemassaolevia tietokantoja. Esimerkiksi Lääkäriseura Duodecim on tehnyt uraauurtavaa työtä näyttöön perustuvan lääketieteen päätöksenteon ja tiedon kokoamiseksi Terveysportti- ja EBMeDS-palveluihin eikä ole mitään syytä miksei tämä tieto olisi potilaan helposti saatavissa.

Sote-järjestelmää uudistetaan nyt tulevien vuosikymmenten linjaksi. Lopputuloksen pitää olla yksinkertainen, kustannustehokas, osoitetusti vaikuttavaa hoitoa ja sosiaalista tukea antava yksikanavainen ja verorahoitteinen järjestelmä jossa potilas ja asiakas on keskiössä. Yksityisillä toimijoilla ja kansalaisjärjestöillä on tärkeä täydentävä rooli.

Kansalainen ohjaa oman elämänsä, hoidon ja sosiaalisen tuen valintoja, ja koko järjestelmän on tässä häntä tuettava.

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggaajaa tykkää tästä: